عنوان :

کینگ اف گلد با راه اندازی سرور های کانتر استریک میخواهد اولین سرور های مد جدید را داشته باشد و بهترین سرور ها رو داشته باشد, قیمت سرور ها و ادمینی و وی ای پی ها بسیار پایین تاعین شده .

ایپی سرور ها:

 


KING of Gold |    Cod 2    : 89.42.210.113:27000


KING of Gold | Deathrun : 89.42.210.113:27001


KING of Gold | Halloween (+15) : 89.42.210.113:27002


KING of Gold | Match : 89.42.210.113:27004


KING of Gold | Paintball : 89.42.210.113:27005


KING of Gold | Public #1 : 89.42.210.113:27006


KING of Gold | Public #2 : 89.42.210.113:27007


KING of Gold | Basebuilder (ZM) : 89.42.210.113:27008


KING of Gold | Dragon Ball Z : 89.42.210.113:27009


KING of Gold | Football : 89.42.210.113:27010


KING of Gold | Super Hero : 89.42.210.113:27011


KING of Gold | Zombie : 89.42.210.113:27012


KING of Gold | Awp/Aim : 89.42.210.113:27013
KING of Gold | Team Speak : 89.42.210.113Channel Telegram: @KING0Gold_KG